Szkolenie
"Rada Gminy a budżet JST, w tym wydatkowanie środków na zadania GKRPA w 2020 roku. Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli w JST"


Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.

Wybrane zagadnienia:

RRada Gminy a budżet JST, w tym wydatkowanie środków na zadania GKRPA w 2020 roku
Komisja Rewizyjna jako ogniwo kontroli w JST
Mosty zamiast barier czyli jak w konstruktywny sposób budować porozumienie

Wykładowcy:

Arkadiusz Talik
Radca prawny specjalizujący się w zakresie tematyki finansów publicznych oraz ustroju jednostek samorządu terytorialnego, trener-praktyk, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach prawnej obsługi państwowych jednostek sektora finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych.

Beata Wieczorek
Psycholog, coach akredytowany w ramach SET Coach Accreditation Program.

 

Termin i miejsce:

23.02.2020 - 26.02.2020

liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Hotel Vestina***

Malinka 35, 43-460 Wisła


Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

↓↓↓

Szkolenie
"Rekomendowane programy profilaktyczne w roku 2020. Substancje psychoaktywne w Polsce w kontekście najnowszej polityki antynarkotykowej"

 

Prowadzący:

Jolanta Terlikowska, Robert Bretner, Błażej Pasiut

Termin i miejsce:

22.03.2020 - 25.03.2020

Hotel Premium***

Kopydło 20, 43-460 Wisła


Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

↓↓↓

Szkolenie
"Regulacje ustrojowe oraz finanse publiczne na rok 2020.
Wystąpienia publiczne, autoprezentacja jako umiejętność promowania Gminy/Miasta przez jej władze"

 

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz zarządu powiatu, starostów, sekretarzy gmin i powiatów.

Wybrane zagadnienia:

Regulacje ustrojowe na 2020 rok w świetle najnowszych zmian w prawie
Nadzór i kontrola nad działalnością gminy
O podstawach odpowiedzialności w samorządzie terytorialnym
Zasady opracowywania i uchwalania uchwały budżetowej JST na 2020 rok
Wystąpienia publiczne, autoprezentacja jako umiejętność promowania Gminy/Miasta przez jej władze

Wykładowcy:

Arkadiusz Talik
Radca prawny specjalizujący się w zakresie tematyki finansów publicznych oraz ustroju jednostek samorządu terytorialnego, trener-praktyk, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach prawnej obsługi państwowych jednostek sektora finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych.

Ewa Lewandowska
Wieloletnia dziennikarka i publicystka. Autorka programów o tematyce kulturalnej, ekologicznej i społecznej. Realizatorka kampanii społecznych i reklam.

Termin i miejsce:

19.04.2020 - 22.04.2020

Hotel Trofana Wellness & SPA****

ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje


Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

↓↓↓

Szkolenie
"Rodzina z problemem alkoholowym i problemem przemocy - działanie prawne oraz praktyczne aspekty współpracy ZI i GKRPA"

 

Prowadzący:

Aneta Mikołajczyk, Izabela Banasiak, Karolina Wittek

Termin i miejsce:

26.04.2020 - 29.04.2020

Majewski Hotel & SPA***

Daleka 125, 82-200 Malbork


Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

↓↓↓

Szkolenie
"Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym i problemem przemocy - współdziałanie służb - aspekty prawne i praktyczne"

 

Prowadzący:

Agnieszka Machnowska, Sylwester Góras, Beata Wieczorek

Termin i miejsce:

24.05.2020 - 27.05.2020

Hotel Zajazd Piastowski***

Słoneczna 3, 24-120 Kazimierz


Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

↓↓↓

Szkolenie
"Współpraca i współdziałanie GKRPA i ZI w obszarze problemów alkoholowych i problemu przemocy. Niebieska Karta - praca z ofiarą i sprawcą przemocy"

 

Prowadzący:

Agnieszka Olszewska, Sylwester Lewandowski, Karolina Engelgardt

Termin i miejsce:

14.06.2020 - 17.06.2020

Hotel Mazuria***

ul. Jaszczurcza Góra 28, 11-700 Mrągowo


Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

↓↓↓