sobota, 20 luty 2021 13:57

Zasady i założenia profilaktyki uzależnień. Używanie, nadużywanie i uzależnienie od alkoholu - działania KRPA w zakresie profilaktyki uzależnień. Działania prawne w rodzinie, w której występuje problem przemocy w rodzinie lub alkoholizm

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla Przewodniczących i członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

    24.05.2021 - 26.05.2021 - Kazimierz Dolny
    Hotel ZAJAZD PIASTOWSKI *** - ul. Słoneczna 3