Szkolenie
"Wybrane zadania i kompetencje GKRPA.
Diagnoza, pomoc i interwencja - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"

 

Adresaci:

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczących Komisji RPA, pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla przewodniczących i członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

Termin i miejsce:

08.12.2019 - 11.12.2019

Hotel Dwa Księżyce***

ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą


Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

↓↓↓

Szkolenie
"Rachunkowość, sprawozdawczość i kontrola
finansowa w Jednostkach Pomocy Społecznej według
aktualnych przepisów"

 

Adresaci:

Program został przygotowany w szczególności dla głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej oraz skarbników.

 

Termin i miejsce:

08.12.2019 - 11.12.2019

Hotele Premium***

Kopydło 20, 43-460 Wisła


Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

↓↓↓