piątek, 03 luty 2023 12:01

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - wnioski i rekomendacje do wprowadzenia zmian po pierwszym roku obowiązywania. Rewolucyjne zmiany w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

    26.03.2023 - 29.03.2023 - Kraków
    Hotel City SM Business & SPA*** ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków